สำนักพิมพ์ภูมิบัณฑิต

ชื่อหนังสือ: คณิตคิดเลขเร็ว ป.2
(หลักสูตร 51)
ISBN: 978-974-432-653-9
Barcode: 978-974-432-653-9
ราคา: 99 บาท
จำนวนหน้า: 196 หน้า
สารบัญ: คลิ๊กดูรายละเอียด
 
กลุ่มผู้อ่าน: ครู ผู้ปกครอง และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
ผู้แต่ง: อ.นิภาพร สัจจปิยะนิจกุล
   

 


รายละเอียด  เป็นหนังสือที่จัดทำขึ้นเพื่อให้นักเรียนฝึกฝน ทำแบบทดสอบซึ่งมีรูปแบบตัวอย่างที่หลากหลายเพื่อฝึกให้เกิดความชำนาญ แม่นยำ และรวดเร็ว ในเล่มนี้ประกอบด้วยส่วนสำคัญ 3 ประการคือ 1. แบบฝึกจำนวน 160 ชุด ๆ ละ 10 ข้อ รวม 1,600 ข้อ 2. แบบทดสอบจำนวน 10 ชุด ๆ ละ 60 ข้อ รวม 600 ข้อ 3. ภาคผนวก โจทย์ปัญหา และความเข้าใจ 100 ข้อนอกจากนี้ยังมีตัวอย่างการคิดและวิเคราะห์ เพื่อหาวิธีคิดให้รวดเร็ว หรืออาจจะดัดแปลงเป็นวิธีการคิดที่เป็นแนวทางของตนเองได้