สำนักพิมพ์ภูมิบัณฑิต

ชื่อหนังสือ: ประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม
2553
ISBN: 978-974-432-693-5
Barcode: 978-974-432-693-5
ราคา: 219 บาท
จำนวนหน้า: 600 หน้า
สารบัญ: คลิ๊กดูรายละเอียด
 
กลุ่มผู้อ่าน: ครู ผู้ปกครอง นักเรียนทุกระดับชั้น และผู้ที่สนใจทั่วไป
ผู้แต่ง: อัยการ น้ำแท้ มีบุญสล้าง
   

 


รายละเอียด   ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์บรรพ ๑-๖ มีการแก้ไขครั้งล่าสุดในปี พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ ๑๙) พ.ศ. ๒๕๕๒ ผู้รวบรวมจึงได้ปรับปรุงประมวลกฎหมายแพ่งและ พาณิชย์ฉบับนี้ให้เป็นฉบับทันสมัย นอกจากนี้ผู้เรียบเรียง