สำนักพิมพ์ภูมิบัณฑิต

ชื่อหนังสือ: คู่มือ-เตรียมสอบ
ชีววิทยา ม.4-5-6
O-NET A-NET
ISBN: 974-432-442-2
Barcode: 978-974-432-442-9
ราคา: 250 บาท
จำนวนหน้า: 988 หน้า
สารบัญ: คลิ๊กดูรายละเอียด
 
กลุ่มผู้อ่าน: ครู ผู้ปกครอง และนักเรียนช่วงชั้นที่ 4 (ม.4-6)
ผู้แต่ง: อ.เกษม ศรีพงษ์
   

 


รายละเอียด  หนังสือเล่มนี้มีเนื้อหาครบตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2544 ทุกสาระสำหรับชั้น ม.4-5-6 เพื่อให้เป็นคู่มือที่ทันสมัยสมบูรณ์ที่สุด ทั้งเนื้อหาและแบบทดสอบสำหรับใช้ประกอบการเรียนการสอน และศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมด้วยตนเอง อันจะทำให้เกิดความรอบรู้เพิ่มขึ้น สามารถเข้าสู่สนามสอบได้ด้วยความมั่นใจ ประกอบด้วย - สรุปเนื้อหาสำคัญสอดแทรกความรู้ที่ทันต่อวิทยาการและ concepts ใหม่ๆ ที่สำคัญไว้อย่างละเอียด - แบบทดสอบแต่ละบท พร้อมเฉลย - ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย พร้อมเฉลยละเอียด